TAXONS SOTMESOS A HOMOLOGACIÓ PEL CAE.
Aythya nyroca (5)
Somateria mollissima
Melanitta nigra (6)
Melanitta fusca
Lagopus muta
Perdix perdix (3)
Gavia stellata (5)
Gavia immer
Gypaetus barbatus (4)
Neophron percnopterus
Tetrax tetrax
Charadrius morinellus
Phalaropus lobatus (1)
Caprimulgus ruficollis
Chersoplilus duponti
Melanocorypha calandra
Calandrella rufescens
Oenanthe leucura (2)
Panurus biarmicus
Tichodroma muraria
Certhia familiaris
Lanius minor (2)
Phyrrhocorax graculus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Montifringilla nivalis
Serinus citrinella
Emberiza schoeniclus witherbyi

(1) Citacions anteriors a l’01 de gener de 2006.
(2) Citacions de l’01 de gener de 2002 o posteriors o fora de les antigues àrees de cria conegudes.
(3) Citacions de l’01 de gener de 1970 o posteriors o fora de les antigues àrees de cria conegudes.
(4) Citacions de l’01 d’agost de 2009 o posteriors produïdes a la zona de l’Alt Empordà termenera amb La Garrotxa (Bassegoda), només caldrà comunicar el període de temps de detecció de cada individu, així com l’aparició de nous exemplars.
(5) Citacions de l’01 de gener de 2011 o posteriors.
(6) Citacions de l’01 de gener de 2017 o posteriors.

Qualsevol observació d’una espècie no citada a les comarques empordaneses que no estigui sotmesa a homologació per part del CAC o el CR-SEO, haurà de ser homologada pel CAE.
Podeu utilitzar el següent formulari per registrar les vostres citacions i enviar aquesta documentació a la nostra adreça de contacte: comitecae@yahoogroups.com.